ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ - ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ. Bittangala Primary Agricultural Credit Co-operative Society LTD., (PACCS-Bittangala)

ನಂ. 2781ನೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ  ನಿಯಮಿತ - ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ.‌# 1. ಪ್ರಾಸ್ತವಿಕ:-

ಸ್ಥಾಪನೆ: 24-08-1976

ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ದಿ. ಕಂಬಿರಂಡ ಕೆ.ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ

# 2. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ:- 

ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ, ಬಾಳುಗೋಡು, ನಾಂಗಾಲ, ಅಂಬಟ್ಟಿ, ಆರ್ಜಿ, ಒಂದನೇ ರುದ್ರಗುಪ್ಪೆ, ವಿಬಾಡಗ, ಕೋಳತ್ತೋಡು-ಬೈಗೋಡು, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ.

# 3. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:-

ಸದಸ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು, ವ್ಯವಸಾಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿ, ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ  ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ ವಿತರಿಸುವುದು, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಹಣವನ್ನು ಸಂಘವು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಥವಾ ಆರ್‌,ಬಿ, ಐ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೃಷಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು 
ರೈತ ಸದಸ್ಯರ ಮಕ್ಕಳ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ.

# 4. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮುನ್ನೋಟ:-

# 5 ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯತ್ವ:- 

# 6. ಪಾಲು ಬಂಡವಾಳ:-

# 7. ಠೇವಣಿಗಳು:-

# 8. ನಿಧಿಗಳು :- 

# 9. ಧನವಿನಿಯೋಗಗಳು:- 

# 10. ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ ಸಾಲ:- 

# 11. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಹಿವಾಟು:- 

# 12. ಲಾಭ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆ:- 

# 13. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ:- 

# 14. ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ರಚನೆ:- 

# 15. ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ:- 

# 16. ಆಡಿಟ್ ವರ್ಗ:- 

# 17. ಸಂಘದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು:- 

# 18. ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ:-

1. ಚೆಂದ್ರಿಮಾಡ ಕೆ. ನಂಜಪ್ಪ:  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

2. ಕುಪ್ಪಂಡ ಸಿ. ಚಂಗಪ್ಪ:‌ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

3. ಚೇಂದಂಡ ಕೆ.ನಂಜಪ್ಪ: ನಿರ್ದೇಶಕರು

4. ಚೇಂದ್ರಿಮಾಡ ಎಂ. ಕಾವೇರಪ್ಪ: ನಿರ್ದೇಶಕರು

5. ಗುಡ್ಡಂಡ ಜಿ. ಬೋಪಣ್ಣ: ನಿರ್ದೇಶಕರು

6. ಚೇಂದ್ರಿಮಾಡ ಯು.‌ ನಾಚಪ್ಪ: ನಿರ್ದೇಶಕರು

7. ಆಲೇಂಗಡ ಎನ್‌. ದೇವಯ್ಯ : ನಿರ್ದೇಶಕರು

8. ಪೊನ್ನಿರ ಬಿ. ಜೋಯಪ್ಪ: ನಿರ್ದೇಶಕರು‌

9. ಮೂರೀರ ಕೆ. ಹರೀಶ್: ನಿರ್ದೇಶಕರು‌

10. ನಾಣಮಂಡ ಎಂ. ಸವಿತಾ ಮಾಚಯ್ಯ: ನಿರ್ದೇಶಕರು

11. ಮೂರೀರ ಬಿ. ಶಾಂತಿ: ನಿರ್ದೇಶಕರು

12. ಹೆಚ್‌ ಈ. ಪುಟ್ಟಯ್ಯ: ನಿರ್ದೇಶಕರು

13. ಕುರುಬರ ಬಿ. ಕೇತ: ನಿರ್ದೇಶಕರು

# 19. ಸಂಘದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ:-

1. ಎ.ಪಿ.ಪೂಣಚ್ಚ: ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ

2. ಕೆ.ಎಂ.ನಿರ್ಮಲ: ಲೆಕ್ಕಿಗರು

3. ಬಿ.ಎನ್.ಕುಶಾಲಪ್ಪ; ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ ಚಾಲಕರು

4. ಕೆ.ವಿ.ರಂಜಿತ: ಪಿಗ್ಮಿ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು

# 20. ಸಂಘದ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು:-

ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ 
Bittangala Primary Agricultural Credit Co-operative Society LTD., (PACCS-Bittangala)
ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ. ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಕೊಡಗು.
ದೂ: 08274-234460
Email: pacsbittangala@gmail.com

Search Coorg Media

Coorg's Largest Online Media Network

"ಸರ್ಚ್‌ ಕೂರ್ಗ್‌ ಮೀಡಿಯಾ"

ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ‌ ಕೃಷಿ, ಸಹಕಾರ, ಪರಿಸರ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಚಂದಾದಾರರೊಂದಿಗೆ, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಅತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕೊಡಗಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ.


Previous Post Next Post