ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ - ಅಮ್ಮತ್ತಿ. Ammathi Primary Agricultural Credit Co-operative Society LTD., (PACCS-Ammathi)

ನಂ. 2782ನೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ  ನಿಯಮಿತ - ಅಮ್ಮತ್ತಿ.
# 1. ಪ್ರಾಸ್ತವಿಕ:-

ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನೆ:  23-03-1951

ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಮುಕ್ಕಾಟಿರ. ಡಬ್ಲ್ಯು. ಬೋಪಣ್ಣ

ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಕುಟ್ಟಂಡ .ಕೆ. ಪೂವಯ್ಯ

ಹಾಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು: ಐನಂಡ ಕೆ. ಅಯ್ಯಣ್ಣ 

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ: ಎಂ.ಕೆ.ರಜನಿ

# 2. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ:- 


# 3. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:-

1. ಸದಸ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು.

2. ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.

3. ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

4. ಸೇಫ್‌ ಲಾಕರ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ

5. ಸರ್ಕಾರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ದರದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯೇತರರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸಾಯೋಪಕರಣ ಪೂರೈಕೆ.

6. ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್‌ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.


# 4. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮುನ್ನೋಟ:-

ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 42.93 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಘವು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಲಾಭಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, 2019-20ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.21ರಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್‌ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಘವು ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಫಸಲು ಸಾಲ, ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ಸಾಲ, ಜಾಮೀನು ಸಾಲ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ಇತರೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಂದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸತತವಾಗಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ.

# 5 ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯತ್ವ:- 

ಸಂಘವು 2021 ಮಾರ್ಚ್‌ 31ಕ್ಕೆ 2570 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

# 6. ಪಾಲು ಬಂಡವಾಳ:-

ಪಾಲು ಬಂಡವಾಳ ರೂ. 116.87 ಲಕ್ಷ.

# 7. ಠೇವಣಿಗಳು:-

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 2217.61ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಹೊಂದಿದೆ.

# 8. ನಿಧಿಗಳು:- 

ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಧಿಗಳು ರೂ.218.50ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ.


# 9. ಧನವಿನಿಯೋಗಗಳು:- 


# 10. ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ ಸಾಲ:- 

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.‌ 2398.28 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೂ.3.00ಲಕ್ಷದವರಗೆ ಶುನ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲ

ಮಧ್ಯಾಮಾವಧಿ ಸಾಲ

ಜಾಮೀನು ಸಾಲ

ಆಭರಣ ಈಡಿನ ಸಾಲ

ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಸಾಲ

ಸಂಬಳ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲ

ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಸಾಲ

ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸು ದಾಸ್ತಾನಿಗೆ ಗೋದಾಮು ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ


# 11. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಹಿವಾಟು:- 

ರೂ. 12482.86 ಲಕ್ಷ ವಹಿವಾಟು

# 12. ಲಾಭ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆ:- 


# 13. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ:- 


# 14. ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ರಚನೆ:- 


# 15. ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ:- 


# 16. ಆಡಿಟ್ ವರ್ಗ:- 

"ಎ" ತರಗತಿ

# 17. ಸಂಘದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು:- 


# 18. ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ:-

1. ಕೆ.ಕೆ. ಪೂವಯ್ಯ: ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

2. ಐ.ಕೆ. ಅಯ್ಯಣ್ಣ: ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

3. ಎಂ.ಸಿ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ: ನಿರ್ದೇಶಕರು

4.ಎಂ.ಎಂ. ಉತ್ತಪ್ಪ: ನಿರ್ದೇಶಕರು

5. ಎಂ.ಎ. ಸಂತೋಷ್: ನಿರ್ದೇಶಕರು

6. ಕೆ.ಎಂ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ: ನಿರ್ದೇಶಕರು 

7. ಸಿ.ಎಂ. ನಾಚ್ಚಪ್ಪ: ನಿರ್ದೇಶಕರು

8. ಬಿ.ಬಿ. ಸಂಜೀವ: ನಿರ್ದೇಶಕರು

9. ಎನ್.ಎಸ್.‌ ಪ್ರಜೀತ್: ನಿರ್ದೇಶಕರು

10. ಕೆ.ಟಿ. ಪೊನ್ನಮ್ಮ: ನಿರ್ದೇಶಕರು

11. ಕೆ.ಸಿ.ರೀಟಾ: ನಿರ್ದೇಶಕರು

12. ವಿ.ಸಿ. ಅಜೀತ್: ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು

13. ಎಂ.ಕೆ.ರಜನಿ:‌ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ

# 19. ಸಂಘದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ:-

1. ಎಂ.ಕೆ.ರಜನಿ:‌ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ

2. ಕೆ.ಇ. ಸದಾಶಿವ: ಲೆಕ್ಕಪಾಲಕರು

3. ಎನ್.ಕೆ. ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ: ಹಿರಿಯ ಗುಮಾಸ್ಥರು, ನಗದು ವಿಭಾಗ

4. ಎನ್.ಎಸ್.‌ ಸುಬ್ರಮಣಿ: ಕಿರಿಯ ಗುಮಾಸ್ಥರು, ಸಾಲದ ವಿಭಾಗ

5. ಎಂ.ಪಿ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ: ಕಿರಿಯ ಗುಮಾಸ್ಥರು, ಠೇವಣಿ ವಿಭಾಗ

6.‌ ಎನ್.ಎಸ್.‌ ಮುತ್ತಮ್ಮ: ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗುಮಾಸ್ಥೆ, ಮಾರಾಟ ವಿಭಾಗ

7. ಎಂ.ಸಿ. ದೇವಯ್ಯ: ಅಟೆಂಡರ್‌, ಮಾರಾಟ ವಿಭಾಗ

8. ಹೆಚ್.‌ ಎಸ್.‌ ವೆಂಕಟೇಶ್:‌ ಅಟೆಂಡರ್‌, ಆಫೀಸ್‌ ವಿಭಾಗ

# 20. ಸಂಘದ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು:-

ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ  ನಿಯಮಿತ

Ammathi Primary Agricultural Credit Co-operative Society LTD., (PACCS-Ammathi)

ಅಮ್ಮತ್ತಿ - 571211, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಗು.

ದೂರವಾಣಿ: 08274: 252182

ಮೊಬೈಲ್:‌ 9481752182

Email: ammathi2782pacs@gmail.comSearch Coorg Media

Coorg's Largest Online Media Network 


Post a Comment

Previous Post Next Post